کوییک s تیپ da

کوییک S تیپ DA با چه مشخصاتی به بازار عرضه میشود؟ کوییک که جانشین خلف پراید در بازار خودروی ایران محسوب میشود، پس از پراید پرفروشترین خودروی سایپا و ایران است. سایپا برای حفظ این میزان … ماشین کوییک S : مشخصات کوییک S Rating 2.8 (281) کوییک S به عنوان نسخه پایه کوییک فیسلیفت معرفی … Read more