جنگ فلسطین و اسرائیل 1402

همه چیز تا این لحظه از جنگ اسرائیل و فلسطین بر اساس این گزارش، منابع عبری گزارش دادند: ۳۰۰ هزار نظامی به خدمت احتیاط فراخوانده شدند که بیشترین تعداد فراخوانی نیرو در تاریخ اسرائیل است. از … جنگ فلسطین و اسرائیل امروز 15 مهر 1402/ خبر *مهم عملیات طوفان … حملات گسترده موشکی هوایی و زمینی … Read more