پلاک 61 ه مال کجاست

کدهای استان کردستان ۵۱ و ۶۱ میباشد. در خودروهای عمومی، تاکسیها و خودروهای دولتی حرف پلاک همیشه یکسان است. fa.wikipedia.org › wiki › پلاک_وسایل_نقلیه_استان_کردستان پلاک وسایل نقلیه استان کردستان پلاک وسایل نقلیه استان کردستان ; سقز (۲), ۶۱ ب / ۶۱ م ; قروه (۲), ۶۱ س / ۶۱ ن ; مریوان (۲), ۶۱ ص … Read more