wat is een stoma

Wat is een stoma? e

Wat is een stoma? Een stoma is een kunstmatige uitgang in de buikwand voor urine of ontlasting en wordt aangelegd wanneer de natuurlijke uitgang niet meer.

Wat is een stoma? c

Een stoma is een kunstmatige uitgang voor ontlasting en/of urine. Het is een opening van de darm in de huid voorop de buik. Een stoma moet worden aangelegd …

Medicine

In anatomy, a stoma is any opening in the body. For example, a mouth, a nose, and an anus are natural stomata. Any hollow organ can be manipulated into an artificial stoma as necessary. This includes the esophagus, stomach, duodenum, ileum, colon,… Wikipedia

Leven met een stoma g

Een stoma is een stukje darm dat door een opening in de buik naar buiten is gebracht en op de huid is vastgehecht. Je krijgt een stoma als de ontlasting of …

Stoma g

Wat is het? In de medische wereld gebruikt men het woord stoma voor kunstmatige opening die een lichaamsholte verbindt met de buitenwereld.

Stoma C

Na het aanleggen van de stoma · Stoma specialisten en zorgteam

Wat is een stoma? d

Een stoma is een kunstmatige uitgang voor ontlasting of urine. ‘Stoma’ is het Griekse woord voor mond of opening. Een stoma is een stukje darm, dat door een …

Wat is een stoma? | Bosman Kennisbank

Wat is een stoma? … Een stoma is een kunstmatige uitgang voor je urine of ontlasting. Via een opening in je buik worden je urine en ontlasting naar buiten …

Alles over een stoma k

Wat is een stoma? … Een stoma is een kunstmatige uitgang van de darm. Door de buikwand is een stukje darm naar buiten gehaald en vastgehecht. Zo is een nieuwe …

Wat is een stoma?

Een stoma is een chirurgisch gecreëerde opening waarmee ontlasting of urine uit de darm of de urinewegen geleid wordt. Er zijn drie soorten stoma’s: colostoma, …

Wat is een stoma? Colostoma, ileostoma, urostoma L

Wat is een colostoma? Een colostoma (ook wel dikkedarmstoma) is een kunstmatige uitgang van de dikke darm. Het zieke deel van de dikke darm wordt verwijderd en …

Leave a Comment